Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Vilniaus rajono
savivaldybės administracija, 2021

Pradzia >> Paplūdimių ir maudyklų vandens monitoringo žemėlapis